Tặng Quang Dũng

Tàu điện xa dần phía chợ Mơ
Phòng văn được phút lặng không ngờ
Hoạ mi ai nhốt sau lồng trúc
Vọng tiếng rừng sang góp với thơ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời