Đi, khó quên nhau lại đến cùng
Đến rồi tẻ lạnh, đến như không
Đến vì đi vậy – Đi vì đến
Không đến không đi trống cõi lòng

5-1981

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời