Gầy mai héo liễu, rũ trà mi
Như thế đời ta có khác gì
Xin với làn sương đêm toả xuống
Lạnh rồi thêm lạnh nữa làm chi

20-10-1995

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời