Tưởng tượng không ra hình dáng mẹ
Đêm dài con thức, vẽ chân dung
Thôi đành mượn nét xưa cha kể
Trên mũi kim còng một sống lưng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời