Hoa vông nở đỏ gọi vông vang
Sắc của hoa thành một tiếng ngân
Em hái tiễn anh lên tuyến Bắc
Đêm mai cuối tháng hết tuần trăng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời