Khói thuốc bồng bềnh lọt đỉnh mùng
Ngọn đèn lụn bấc hãy còn chong
Cười mình trải mộng lên tường phấn
Xua bóng phù du, cợt thạch sùng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 5,00/5)
Loading...

Trả lời