Thư bạn từ nay cứ vắng dần
Ngày già hiên trắng những vành tang
Bên vui ráng nhạt phương trời cũ
Sớm tối chuông chùa một điệu ngân

3-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời