Phong lan gỡ tự suối Lapin
Lá nắng, hoa sương đẹp mắt nhìn
Tình muốn tặng nhau nhưng ý ngại
Thị thành phai bạc sắc thiên nhiên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời