Ấp lạnh tay em chắn gió luồn
Tái xanh màu ngọc ngón ngà run
Hứng ngang màu nắng hương trà mạn
Từ đám sen tơ giữa trảng bùn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời