Chim khách không còn báo khách xa
Đã nên thường lệ đậu bên nhà
Sáng bên ấy lại, chiều ta đến
Giờ biết chờ ai hẹn thứ ba

10-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời