Nghe gió, phong lan bóng rượu đào
Ngưng cung đàn nguyệt, én bay cao
Trong thôn trống giục – trăng vào hội
Rộn giữa vườn cam – đỏ tiếng chào

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời