Lầm lũi em đi chẳng nói năng
Vắng em, anh cũng thắt buồng gan
Gần nhau hay phải xa nhau mãi
Mặt biển tình ta dải thẳng băng

1-1991

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời