Soi mặt nước giếng thơi
Kìa mây hay dưới tóc
Con trẻ thấy niềm vui
Ưa cái trò lộn ngược

02-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời