Mưa chiều rơi mưa thu
Người qua đôi làng nhỏ
Không một nhà hé ngõ
Đêm với quả mù u
Rụng trong lòng viễn khách

Nghe có tiếng quay tơ
Trong nhà nào rên siết
Buồn như câu ly biệt
Tiễn nhau bên sông mờ

Có bao lời xưa cũ
Trong những tiếng võng đưa
Cảnh như xây bằng mưa
Chỉ có đàng lam lũ

Đàng như cánh tay phong
Thịt đang sủi không cùng
Nghe trên đàng quạnh hiu
Cỗ xe bò nặng nhọc
Người trên xe trằn trọc
Giữa những tiếng rơm khô

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời