Chặt hết hoa phượng vĩ
Đừng để nở chói chang
Nhằm vào em soi mói
Ra sự tình nghi oan

1-9-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời