Chân động cầu ao nước rập rờn
Tiếng cười tan học rộn đường thôn
Lửa chuồng hợp tác vừa hun muỗi
Gà ngỡ hừng đông vội túc con

1957

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời