Nhà kín dơi về ở
Tiết ra dạ kim sa
Chó nằm canh ngõ Kiệt
Sủa rơi còm sao sa

6-3-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời