Khói quyện đầu ô, nửa xóm nhoà
Tàu dừng đổ khách, sắp rời ga
Đồng hương kẻ xuống, người ra đón
Mình suốt đời đi chửa tới nhà

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời