Nhặt bức thư tay cuối bến thuyền
Gửi ai, ai gửi, chẳng đề tên
Đón từng thuỷ thủ toan trao lại
Lòng bỗng cù lao giữa đất liền

7-1990

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời