Trà đậm kéo đêm dài
Lòng không bận nhớ ai
Lắng chừng bên hàng xóm
Đom đóm rọi vườn mai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời