Khuya ơi, có một khuya tràn
Bờ ao đầy cá trăng vàng như trăng,
Gió đi theo gió nhọc nhằn,
Chùa xa giữa kín những lằng mõ xa
Im thôi im cả cánh gà,
Một cầu nhìn nước chẻ ra một cầu,
Thuyền chàng còn khuất nương dâu,
Thuyền nàng đã ghé bên cầu nước reo,
Hai thuyền, một yếu tay chèo,
Thuyền nhiều trăng quá sao đèo hết trăng?
Cây thưa, đầu bạc đứng giăng
Buồn xa tít xóm, buồn ngăn thơ về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời