Tay nâng nhẹ cốc pha lê trong suốt
Lòng bỗng yêu tài thợ xứ Bô-hem
Vừa khi thấm giọt lệ ngầm em khóc
Anh đánh vỡ rồi sản phẩm của tim em

12-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời