Giơ tay sờ mái tóc
Mộng tàn chương cổ thi
Thương mình giữa cô độc
Xuân chần chừ chưa đi

1944

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời