Biển dâu rừng quế đến đồi cà
Đạp khắp trời Thanh rộng mãi ra
Bên chiếc 300 tàu Mỹ rụng
Nhìn mình, xe gãy mấy nan hoa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời