Thung Nam mây, thung Bắc cũng mây
Gió chốc thung Đông, cát sỏi bày
Tiếng mõ trâu đàn khua tán loạn
Cơn mưa vần vụ ở thung Tây

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời