Đi giữa đường cúi nhặt cây kim
Ta đâu sợ người cười vụn tiện
Trên đường xa, mục đích lớn đi tìm
Dép đứt, áo sờn có khi cần đến

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời