Vụt đến rồi đi, nghẹn hỏi chào
Chuyện trò hư cũ chán rồi sao?
Cầm tay, chạm phải màn sương khói
Lãng đãng bên tường bóng nguyệt hao

10-10-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời