Lay giữa thương mong – sóng lá xanh
Hoà vui nhấp nháy gió ru cành
Hân hoan trùng điệp tim ngàn đập
Đón một tao phùng bể nắng hanh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời