Nghe xong khúc tỳ bà, nước mắt gói vào vạt áo
Bến Tầm Dương đâu thấm lệ khách Giang Châu
Sao từ đấy, lệ tỳ bà không ráo
Và bến Tầm Dương luôn gọi sóng sầu?

01-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời