Nụ búp đầu mùa né gió nam
Con ong quanh quẩn chực tìm châm
Kiếp hoa vốn khổ vì hương, sắc
Lại khổ phôi pha chỗ khuất thầm

10-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời