Chợ cách đò ngang – xóm, cách đèo
Phải đây nhà bạn đứng cheo leo?
Muốn vào, sợ đúng nơi tìm đến
Vườn: cỏ um tùm, sách: Mốc meo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời