Mười tám năm chống lụt
Ngang qua nhà không vô
Người vượt lên bùn đất
Tên lắng động nghìn thu

27-8-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời