Thoạt bóng vào ra gái láng giềng
Sầu đông bớt lạnh, trúc thêm duyên
Giận mình sắc diện ngày phai nhạt
Thu héo ngô đồng, hạ héo sen

11-1990

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời