Tây Hồ khoả rộng hoá trơ vơ
Tình Bác dồn sang phía Thái Hồ
Nhộn nhịp cần lao hồng nắng sớm
Nương dâu, làng cá, núi hoa phô

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời