Từ bận khóc chồng khô nhuỵ mắt
Khóc con giờ chị hoá ra loà
Phải chi sớm được chồng con khóc
Tiếc chị, khuây dần nỗi tiếc hoa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời