Ông dìu bước cháu hoa xuân nở
Cháu ngóng lời ông chuyện cổ tuôn
Ông cháu – cháu ông trời đất rộng
Thần tiên, rồng phụng hiện trong sương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời