Chiều nay buông lỏng then cài
Bình hoa ý thức lộ ngoài song mưa
Lăn tăn giọt mát thấm vừa
Thơ buồn kết tứ – bỏ bùa cho đêm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời