Rung rinh cành biếc bướm lả lơi
Hoa mận, hoa nhài ngậm kín hơi
Chỉ tại gió xuân hay mách lẻo
Động xao giàn lý thốt ra lời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời