Treo lâu sơn thuỷ cảnh thu suông
Bụi bặm thời gian đã phủ dồn
Để đó, vào ra không kẻ ngắm
Cất đi còn ngại mặt tường trơn

8-1975

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời