Trùm khắp Pha Đin một sắc lau
Tưởng trăng dồn bạc dát triền cao
Dừng xe muốn hỏi thăm đàn bướm
Tìm gặp Hằng Nga rẽ chốn nào?

7-1969

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời