Lối rộng, người chen phố lấn thành
Điện đường, mái ngói rực chiều Vinh
Thôn Sen tìm đến thăm nhà Bác
Tre chuối quây quần một mái tranh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời