Hơn bốn nghìn năm vũng hải tang
Chuyện đồn phượng đất với trâu vàng
Vẽ màu thuỷ mạc trời pha thuốc
Thu bóng trăng sao đất nở gương
Cuộc thế hưng vong vài lớp sóng
Lầu thiền kim cổ mấy hồi chuông
Gió vàng sang sảng hơi binh giáp
Vơ vẩn tầng mây nhớ Nữ vương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời