Ai ơi có biết ta chăng
Túi giang sơn đã gió trăng nhẹ nhàng
Dang tay bốn bể thênh thang
Dầu lòng ngang dọc dọc ngang cũng vừa.

Cầu xa mã sớm trưa lẵng đẵng
Quán công hầu mưa nắng long đong
Vai hai quang hai thúng tang bồng
Đi chợ mãi, anh hùng cũng mệt
Nhớ đến câu viêm viêm diệt mà mà long long tuyệt
Hoài công đâu mải miết làm chi!
Khóc dở dang ta hãy cười khì,
Được ngắm vuốt cái tu mi là hả
Nhất tiếu quy lai thiên địa ngã
Ta là ta, ai đã biết ta!
Đi về, vẫn nước non nhà.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời