Mê quá nên quên dại
Tỉnh dậy mới biết say
Gần đèn cũng sáng mặt
Xa dao không đứt tay

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời