Nguyễn tướng công

Bất như tiền đại tác tham quan,
Nhất phủ hương thôn lại dĩ an.
Khuyến nghĩa giáo nhân hưng học vụ,
Khẩn hoang tế cấp tạo thần nhan.
Gia khương hiếu hữu thanh văn hải,
Quốc sủng công huân phụng tại đàn.
Quan, Thái chí kim lưu tự sự,
Thừa Thiên hà cố sự đăng san.
Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nguyễn tướng công tức Nguyễn Sĩ Hàn, tước Ngọc Đức hầu, quê ở thôn Vĩnh Tiến, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hiện nay, mất ở Thừa Thiên, nay ở quê vẫn còn đền thờ và dòng họ Nguyễn Sĩ. Ông làm Tri phủ Bình Thuận rất có công với hai tổng Quan, Thái.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời