Ta cùng bạn quen nhau đã lâu,
Khi thơ lưng túi, rượu lưng bầu.
Trời đất yêu ta, ta ở lại,
Non sông nhớ bác, bác đi đâu?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời