Đã trót vào đời phải biết đời
Dần dà nếm đủ mọi nghề chơi
Say mà mê tít còn hơn tỉnh
Khóc chẳng ăn  thua cũng phải cười
Sá quản kêu mưa mồm chão chuộc
Mà toan phơi nắng mặt đười ươi
Vào đời đố biết bao giờ chán
Quả phúc dây oan cũng thế thôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 5,00/5)
Loading...

Trả lời