Bái Đặng Xá phật

Nhân thuyết tiên công cầu thử tự,
Hậu sinh quy ngã hạnh vô mang.
Đoan dương tương lễ sơ cung tạ,
Trùng cửu thi tiền tạo dữu lang.
Lịch đại thụ ân thần Phật tứ,
Kim du chí đảo khứ hồi khang.
Vị tri quốc vận như hà giả,
Duy vọng gia hương miễn thụ hoàng.
Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Bùi Kỷ làm bài này lúc chuẩn bị sang Pháp học trường thuộc địa, khi về dạy ở trường cao đẳng sư phạm.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời