Người hết, danh chưa hết
Đời còn, việc vẫn còn
Tội gì lo tính quẩn
Lập những việc cỏn con

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời