Gió bạt mành tương chiếc lá rơi
Lửa hương lư phụng vẫn nồng hơi
Đêm đông ai bảo đêm dài lắm
Mộng mới gần nhau đã sáng trời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời